Giá đỡ điện thoại khe máy lạnh xe hơi 602

21.000 

Giá đỡ điện thoại sử dụng trọng lực của chính điện thoại giữ điện thoại

• Giá đỡ được kẹp vào cửa gió điều hòa bằng kẹp có nút bấm

• Kẹp điện thoại sử dụng trọng lực giúp bạn để điện thoại và lấy điện thoại dễ dàng

• Các loại cửa gió phù hợp và các loại cửa gió không phù hợp với giá đỡ điện thoại

 

CTV GIẢM ĐẾN 20%
0328.799.351